18. ve 19. yy’daki kolonizasyon ve sömürü döneminde başlayan dış müdahaleyle/yardımla kalkınma düşüncesi 1945 sonrasındaki de-kolonizasyonla birlikte kendi-başına kalkınma olarak yeniden gündeme geldi. II. Dünya Savaşı’ndan 1980’lere kadar geçen sürede gelişmekte olan ülkelerin çoğu “kalkınmacı…

[Ceviri: İlker Aykut, Yakup Akkuş, Kadir Yıldırım, Serdar Serdaroğlu] CAMBRIDGE – İktisat tarihi büyük bir ölçüde iki zıt düşünce okulunun mücadelesi şeklindedir: “Liberalizm” ve “Merkantilizm”. Özel teşebbüs ve serbest piyasalara vurgu yapan ekonomik liberalizm bugünün hâkim…

[Ceviri:  Serdar Serdaroglu, İlker Aykut, Kadir Yıldırım] Ekonomik büyüme modellerinin asırlık yarışında son yıllarda devlet kapitalizmi üstünlük sağlıyor gibi görünüyor. Devlet müdahaleciliğinin muhtelif biçimlerine dayanan birçok Asya ülkesi son dönemlerdeki hızlı ve istikrarlı büyümeleri yanında ekonomik…