Makale Sahipleri: Şeref BOZOKLU*, Veli YILANCI** Finansal Baskılanmışlık ve Finansal Serbestleşme Sermaye birikiminin iktisadi büyümenin ön koşullarından biri olduğu genel olarak kabul görmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemlerinin etkin olmaması sermaye birikiminin önündeki en büyük engellerden…