[Ceviri: İlker Aykut, Yakup Akkuş, Kadir Yıldırım, Serdar Serdaroğlu] CAMBRIDGE – İktisat tarihi büyük bir ölçüde iki zıt düşünce okulunun mücadelesi şeklindedir: “Liberalizm” ve “Merkantilizm”. Özel teşebbüs ve serbest piyasalara vurgu yapan ekonomik liberalizm bugünün hâkim…

[Ceviri:  Serdar Serdaroglu, İlker Aykut, Kadir Yıldırım] Ekonomik büyüme modellerinin asırlık yarışında son yıllarda devlet kapitalizmi üstünlük sağlıyor gibi görünüyor. Devlet müdahaleciliğinin muhtelif biçimlerine dayanan birçok Asya ülkesi son dönemlerdeki hızlı ve istikrarlı büyümeleri yanında ekonomik…

[Çeviren Faruk Pınar ] Geçen ay ruble’nin hızlı değer kaybı, Rusya Merkez Bankası’nın dramatik ve bir o kadar da çaresizce başvurduğu gece yarısı faiz oranları artırımı Rusya’daki 1998 ekonomik çöküş hayaletini hortlattı. Gerçekten de, Batı, Rusya…

2015’in başında, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesinde kutsanan değerler tehdit altında. Tüm dünyada – demokratik idealleri benimsemiş ülkelerde bile – kişisel özgürlük, insan hakları ve demokrasi riskte. Uluslararası topluluk Suriye, Irak ve…

Haberlerde Batı dünyasının Rusya, Iran ve Küba’ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımların çıkmasıyla, bu tür tedbirlerin ne kadar iyi  çalıştığını görme açısından  bu tartışmaları enine boyuna değerlendirmek için çok iyi bir zaman. Kısa ve hızlı cevap…

[Çeviren Burak Sezgin] Bir sorunu çözmek için, ne yapmak gerektiğini bilmek yetmez. Çözümü uygulamanız da gerekir. Ayrıca eğer bildiğinizi zannettiğiniz kadar bilmediğinizi fark ederseniz, yolunuzu değiştirmeyi de kabullenmelisiniz. Bu cümleler iki yeni kitabın mesajı niteliğinde….