Makale Sahipleri: Şeref BOZOKLU*, Veli YILANCI** Finansal Baskılanmışlık ve Finansal Serbestleşme Sermaye birikiminin iktisadi büyümenin ön koşullarından biri olduğu genel olarak kabul görmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemlerinin etkin olmaması sermaye birikiminin önündeki en büyük engellerden…

Hazırlayanlar: Mustafa Mert Alabaş – Furkan Tolga Yüce Tanım: Yaşı 15 veya daha fazla olup bir işi bulunmayan, fakat cari ücret düzeyinde çalışmaya hazır olan ve iş bulmak için çaba harcayan kişilerin toplam işgücüne oranıdır….

Doktorasını University of Minnesota’da tamamlayan Doç. Dr. Ceyhun Elgin halen  Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak ders vermektedir. Doç. Dr. Ceyhun Elgin makroekonomi, kamu ekonomisi, büyüme ve kalkınma, finansal gelişme, politik iktisat, informel sektör ve iktisadi modelleme alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir….

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerden biri olan Marksist iktisatçı Korkut Boratav 1935‘te Konya’da doğdu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1960 yılında tamamladığı Maliye Teorisi yüksek lisans eğitimi sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne asistan…

Dr. Mahfi Eğilmez halen Kadir Has Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders vermekte ve NTV televizyonunda ekonomi danışmanlığı ve yorumculuk yapmaktadır. Yayınlanmış 13 kitabı ve çok sayıda makalesi vardır. E-mail: mahfie@gmail.com Twitter: @mahfiegilmez Web: mahfiegilmez.com ***Bazı kitaplar hocanın…